top of page

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Bartłomiej Basiura

Kancelaria Komornicza nr XI w Chorzowie

unnamed.png

Adres kancelarii

ul. Składowa 17/500

41-500 Chorzów

Godziny otwarcia

poniedziałek-czwartek: 9:00-14:00

piątek: dzień wewnętrzny

Przyjęcia stron

Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki w godzinach 8:00-12:00

INFORMACJE

O KANCELARII

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Bartłomieja Basiury działa przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie od 2021 roku. 

Profesjonalny zespół, wsparty nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi, stanowi gwarancję skutecznej, starannej oraz szybkiej egzekucji. 

Obowiązki wykonywane są zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy jednoczesnym stosowaniu się do Kodeksu Etyki Zawodowej Komorników Sądowych.

_edited_edited_edited.jpg
SERVICES

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy
BNP Paribas S.A.: 83 1600 1462 1860 6602 5000 0005
SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 83 1600 1462 1860 6602 5000 0005

CEPiK

OGNIVO

ZUS PUE

EKW

EPU ID: 3027 

CEIDG

KomOnline

CPD

ABOUT

WNIOSKI

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Wniosek o wszczęcie postępowania - alimenty

Formularz wniosku - szablon ustawowy

Wykaz majątku

Zarejestruj Blur
WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chorzowie Bartłomiej Basiura działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie tj. miasta Chorzów i miasta Świętochłowice.

Komornik w zakresie prowadzenia spraw:

  • o doręczenie korespondencji na podstawie art. 3a uks

  • o poszukiwanie majątku na wniosek syndyka sądowego

  • o egzekucję z nieruchomości położonej na terenie ww. miast;

  • o wydanie nieruchomości;

  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

jest właściwy miejscowo wyłącznie.

mapa-obszaru-funkcjonalnego.png

Komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Do wniosku o wszczęcie postępowania wierzyciel/wnioskodawca dołącza oświadczenie o następującej treści: 

"Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych."

Śląskie_administracja.png

WŁAŚCIWOŚĆ

LICYTACJE

Obwieszczenia w przedmiocie licytacji znajdują się na stronie
Krajowej Rady Komorniczej

LICYTACE
CONTACT

RODO

Komornik przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Dz.U. 2018 poz. 771). Klauzula informacyjna do pobrania.

Adres kancelarii

ul. Składowa 17/500

41-500 Chorzów

NIP: 6351812560 REGON: 387946154

(32) 307 0744 

chorzow.basiura@komornik.pl

PL 83 1600 1462 1860 6602 5000 0005

EPU ID: 3027

e_zbiegi: /KS_BartlomiejBasiura/ezbiegi

Zatrudnienie

Poszukuję pracownika biurowego
z doświadczeniem pracy na programie Kancelaria Komornika KK. 

Zakres obowiązków:

  • obsługa zapytań oraz zajęć elektronicznych

  • wysyłanie oraz odbieranie poczty

  • zakładanie spraw

CV należy przesłać na adres mailowy:

chorzow.basiura@komornik.pl

Informuję, że skontaktuję się tylko z wybranymi Kandydatami.

KONTAKT

ROD
bottom of page